Image
0(322) 409 1929 | 0(542) 155 4001

Özel Güvenlik Nedir?

Özel Güvenliğin Tanımı: Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, zilyetlik hakkı, işletme yönetimi hakları ve mülkiyet hakkı ile diğer hav ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen güvenlik ve koruma hizmetlerine Özel Güvenlik denir.

Özel Güvenlik Yetkileri

İnsanoğlunun var olmasından günümüze kadar geçen süre içerisinde güvenlik ihtiyacı hep var olmuştur. Dolayısıyla güvenlik unsuru; insanlık tarihi kadar eski bir tarihi geçmişe sahiptir. Gün geçtikte güvenlik unsuru farklı özellikleri de bünyesine katarak gelişmektedir. Günümüzde güvenlik ihtiyacının karşılanması noktasında hizmet veren kolluk kuvvetlerinin yanında özel güvenlik firmaları da hizmet sunmaktadır.

Bu noktada Özel Güvenlik; toplumsal düzenin sağlanması hususunda yasaların kendilerine tanımış olduğu yetki ve yükümlülükler çerçevesinde hizmet sunan bir sektör olarak tanımlanabilmektedir. Özel güvenlik hizmetlerinin kapsamı yine yasalarla ve yönetmeliklerle belirlenmektedir. Bu bağlamda özel güvenlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş olan kurumların bu kapsam ve yetkilere çerçevesinde hizmetlerini yerine getirmeleri mümkün olmaktadır.

5188 Özel Güvenlik Hizmetlerinin Hukuki Boyutu

Özel Güvenlik hizmetleri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Bunun yanı sıra özel güvenlik birimlerinin görev yetkilerini sınırlayan ve şekillendiren farklı kanun ve yönetmelikler de bulunmaktadır. Bu noktada özel güvenlik hizmetleri alanlarında hizmet verecek olan özel güvenlik kurumlarının bu yasalara uygun olarak hizmet sunmaları şart olmaktadır. Ayrıca özel güvenlik sektöründe güvenlik görevlisi olarak çalışan görevlilerin hak ve sorumlulukları da yasal düzenlemelerle sabittir. Bu bağlamda özel güvenlik görevlilerinin hakları yasal güvence altındadır. Özel güvenlik kurumları kamu düzeninin oluşmasında kolluk kuvvetleri kadar olmasa da belirli bir oranda etkili olan güvenlik kurumları olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.

Ülkemizde Özel Güvenlik Sektörü

Ülkemizde Özel Güvenlik sektörü özellikle son zamanlarda oldukça hızlı bir gelişim dönemi içerisine girmiş durumdadır. Bu doğrultuda hem bu sektörde çalışan kişi sayısı bakımından hem de bu sektörün hizmet sunduğu alanların sayısı bakımından özel güvenlik sektörü sürekli bir şekilde gelişim göstermektedir. Netice olarak ülkemizde özel güvenlik sektörünün hızlı bir gelişim göstermesinde ülkemizdeki şartların çok uygun olması da etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra son zamanlardaki yasal düzenlemeler çerçevesinde özel güvenlik sektörünün hizmet alanının net bir şekilde tanımlanmış olması ve özel güvenlik görevlileri olarak çalışanların haklarının belirlenmesi ülkemizde özel güvenlik sektörünün hızlı bir gelişim göstermesinin sebepleri arasında yer almaktadır.